eastern

Kompetencje miękkie przy wielkanocnym stole

Przed Świętami Wielkanocnymi zadaliśmy pytanie na Linked In, które kompetencje miękkie mogą najbardziej przydać się podczas nadchodzących spotkań rodzinnych. Głosujący w ankiecie mogli wybrać: empatię, komunikację, rozwiązywanie problemów i radzenie sobie ze stresem.

Wyniki ankiety

Z ankiety wynika, że większość osób uważa, że podczas wspólnego stołu w trakcie Świąt Wielkiej Nocy, najważniejszą miękką kompetencją jest komunikacja (50%), a empatia (42%) jest równie ważna. Radzenie sobie ze stresem okazało się mniej istotne (8%), a rozwiązywanie problemów w ogóle nie zostało wymienione.

Najważniejsze kompetencje miękkie

Z psychologicznego punktu widzenia, wyniki te sugerują, że na takim rodzinno-świątecznym spotkaniu bardzo ważne jest umiejętne porozumiewanie się z innymi osobami. Wszyscy uczestnicy powinni być w stanie wyrażać swoje myśli i potrzeby w sposób zrozumiały dla innych, a także potrafić słuchać i zrozumieć perspektywy innych osób. To może pomóc w zapobieganiu konfliktom i napięciom oraz w rozwiązaniu ewentualnych sporów.

Empatia, którą wybrało 42% ankietowanych, może być również kluczowa w zachowaniu pozytywnych relacji z innymi osobami. Umiejętność zrozumienia perspektywy innej osoby i postrzegania rzeczywistości z jej punktu widzenia pozwala na budowanie więzi emocjonalnych i zwiększa szanse na skuteczną interakcję z nią.

Z drugiej strony, małe znaczenie przypisane radzeniu sobie ze stresem sugeruje, że uczestnicy mogą oczekiwać relatywnie niskiego poziomu stresu podczas tego rodzaju spotkań, co z kolei może świadczyć o przyjemnej i harmonijnej atmosferze.

Przy stole bez problemów

Brak wskazania rozwiązywania problemów może sugerować, że uczestnicy nie spodziewają się problemów podczas świątecznego spotkania, ale równie dobrze może wynikać to z tego, że ankietowani po prostu nie uważają tej umiejętności za kluczową w tym kontekście.

Komunikacja i empatia górą

Podsumowując, wyniki ankiety wskazują na to, że podczas wspólnego stołu w trakcie Świąt Wielkiej Nocy, umiejętności komunikacyjne i empatia są kluczowe dla utrzymania pozytywnej i harmonijnej atmosfery, a radzenie sobie ze stresem oraz rozwiązywanie problemów mogą być mniej istotne w tym kontekście.

Podziel się postem

WYBIERZ SZKOLENIE

Poznaj nasze szkolenia

Specjalizujemy się w podnoszeniu kompetencji miękkich pracowników. Nasze szkolenia dedykowane są dla korporacji. Znamy i rozumiemy potrzeby w tym segmencie.

Szkolenia menedżerskie

Efektywność osobista

Szkolenia sprzedażowe

Szkolenia dla zespołów HR
Zarządzanie projektami