Szukaj
Close this search box.

Podejście i metodologia

W jaki sposób podchodzimy do procesu szkoleniowego?

Wieloletnie doświadczenie w branży edukacyjnej, budowane na współpracy z największymi korporacjami, stworzyło nasze unikalne podejście do planowania i organizacji szkoleń z kompetencji miękkich. 

Działamy zgodnie z następującymi krokami:

NASZ MISJA
Zapewnić właściwe i skuteczne rozwiązania szkoleniowe, które doprowadzą Państwa do osiągnięcia założonych celów w określonym czasie.
01.

01.

Identyfikacja potrzeby szkoleniowej
 • Określenie grupy docelowej.
 • Jakie jest wyzwanie?
 • Dlaczego grupa potrzebuje wsparcia?
 • Jaki jest obecny stan wiedzy i umiejętności grupy?
 • Jakie są oczekiwania organizacji i uczestników?
02.

02.

Ustalenie celów szkolenia

Wspólnie z Państwem ustalamy zakres merytoryczny szkolenia. Określamy metody pracy, oczekiwany profil trenera, lokalizację, dostępny czas oraz to w jaki sposób będziemy mierzyć efektywność. 

03.

03.

Projektowanie dedykowanych rozwiązań

Biorąc pod uwagę temat, wyzwanie, poziom wiedzy i zaangażowania uczestników oraz Państwa oczekiwania, Go Skills przygotowuje dedykowane rozwiązanie, które obejmuje:

 • Selekcję i propozycję trenerów.
 • Rekomendację czasu szkolenia oraz liczby dni.
 • Zaplanowanie działań przedszkoleniowych (ankieta, rozmowy telefoniczne, pre-work, testy).
 • Wstępną propozycję programu szkolenia oraz metod pracy – dokument do dyskusji.
 • Rekomendację działań poszkoleniowych (testy wiedzy, zadanie wdrożeniowe, follow up, coachingi indywidualne/grupowe).
 • Szczegółowe dopasowanie programu szkolenia z Klientem podczas spotkania lub telekonferencji z trenerem.
 • Finalną wersję programu szkoleniowego wraz z wyceną.
04.

04.

Przygotowanie do szkolenia

Przed rozpoczęciem przesyłamy elektronicznie wszystkim uczestnikom zaproszenia na szkolenie, przygotowujemy, drukujemy i wysyłamy niezbędne materiały na szkolenia, ustalamy pozostałe szczegóły organizacyjne.

05.

05.

Realizacja szkolenia/warsztatu

Szkolenia realizowane są metodą warsztatową. Stawiamy na praktykę, ciekawe ćwiczenia i maksymalną aktywizację uczestników. Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. Dajemy możliwość analizowania własnego doświadczenia biznesowego. Wierzymy, że jednym z warunków owocnej nauki jest przyjazna, dobra atmosfera, jaką wspólnie z uczestnikami tworzą odpowiednio dobrani eksperci Go Skills.
Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu możemy wyróżnić:

 • Ćwiczenia praktyczne (indywidualne i zespołowe).
 • Prezentację multimedialną.
 • Miniwykłady i dyskusję moderowaną.
 • Gry symulacyjne, scenki typu „Role Play”.
 • Zadania szkoleniowe (w formie projektów zespołowych).
 • Case studies (analiza przypadków z praktyki biznesowej).
06.

06.

Ocena szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy wypełniają ankietę, w której mają możliwość oceny pracy trenera, zakresu merytorycznego i organizacji szkolenia. W  ankietach zbieramy dla Państwa informacje na temat dodatkowych potrzeb uczestników. Po szkoleniu Go Skills przygotowuje  raport zawierający podsumowanie ocen uczestników oraz rekomendację dalszych działań szkoleniowych z grupą.

07.

07.

Działania poszkoleniowe

Dla wzmocnienia efektu szkoleniowego rekomendujemy przeprowadzenie warsztatów follow up lub indywidualnego procesu coachinowego.  Dzięki tym działaniom uczestnicy będą mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami z praktycznego wdrożenia poznanych technik i zagadnień oraz wspólnie z trenerem i innymi uczestnikami, w razie potrzeby, wprowadzić niezbędne korekty.

08.

08.

Długookresowy monitoring efektów szkolenia

W większości przypadków dopiero w dłuższym okresie można zweryfikować, czy zaplanowane wcześniej działania zrealizowały cel. W związku z powyższym rekomendujemy monitoring efektywności po 3, 6 i 12 miesiącach od szkolenia. Uzyskane od uczestników informacje i zebrane doświadczenia pozwolą ustalić dalsze działania szkoleniowe.

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Bądź na bieżąco. Zdobywaj wiedzę. Zapisz się na Newsletter.

Administratorem Państwa danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest firma Urbico Tomasz Urban. Poznaj naszą politykę prywatności