Szukaj
Close this search box.

Szkolenie:

Efektywna komunikacja i feedback

Termin szkolenia otwartego: 27-28 listopada 2023 – Warszawa

Efektywna komunikacja w zespole przekłada się bezpośrednio na skuteczność i wyniki. Ma ona wymierny wpływ na sposób realizacji zadań przez pracowników, motywację do działania, współpracę oraz na atmosferę w zespole. Szkolenie „Efektywna komunikacja i feedback” jest dedykowane dla osób, które w swojej pracy zawodowej zarządzają ludźmi, odpowiadają za ich rozwój i doskonalenie się oraz chcą w świadomy sposób wykorzystywać narzędzie jakim jest feedback oraz informacja zwrotna.

Zagadnienia, które poruszamy:

Poniższy program jest ramowy i może zostać dostosowany w pełni do Państwa potrzeb.

1. Znaczenie komunikacji
 • Czym jest komunikacja?
 • Proces komunikacji i sprzężenie zwrotne w komunikacji.
 • Intencja a interpretacja w komunikacji.
 • Style komunikowania się i dostrojenie – test i autodiagnoza uczestników, która umożliwi dopasowanie języka komunikacji do typów osobowości pracowników:
 • Sposób analizowania sytuacji i podejmowania decyzji,
 • Sposób funkcjonowania społecznego,
 • Wywieranie wpływu i przekonywanie.
 • Jakie działania można podjąć, aby usprawniać proces komunikacji?
 • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji.
 • Zakłócenia i błędy w komunikacji, czyli najczęstsze powody nieporozumień w komunikacji indywidualnej i zespołowej.

 

2. Zrozumieć i być zrozumianym – kluczowe narzędzia komunikacji
 • Komunikacja jako dążenie do zrozumienia i bycia zrozumianym.
 • Pozyskiwanie istotnych informacji.
 • Narzędzia wspierające proces komunikacji i ich praktyczne zastosowanie:
  • parafraza,
  • pytania,
  • aktywne słuchanie,
  • klaryfikacja,
 • Język korzyści, a język problemów.
 • Budowanie wizerunku poprzez język komunikatów, unikanie sformułowań osłabiających wypowiedzi.
3. Asertywność w relacjach
 • Kilka słów o asertywności, czyli jak stawiać granice i odnaleźć się na kontinuum: uległy – asertywny – agresywny.
 • Czy asertywność to tylko umiejętność, czy także postawa? Jak świadomie zarządzać tym obszarem?
 • Rodzaje, przyczyny i konsekwencje zachowań asertywnych, agresywnych i uległych.
 • Jak budować asertywny wizerunek w kontakcie z pracownikiem.
 • Asertywne wyrażanie oczekiwań, reagowanie na krytykę, konfrontacja przekonań.
 • Rozwijanie asertywności – poznanie technik i narzędzi umożliwiających asertywną komunikację.

 

4. Feedback i informacja zwrotna
 • Prowadzenie feedbacku i informacji zwrotnej, główne cele i zasady, którymi należy się kierować realizując ocenę.
 • Korzyści wynikające z informacji zwrotnej dla menedżera, pracownika i organizacji.
 • Bieżący feedback, a informacja zwrotna.
 • Udzielanie informacji zwrotnej z wykorzystaniem techniki FUO – zaznajomienie z techniką, możliwość przećwiczenia techniki w praktyce podczas szkolenia.
 • Przykładowy model rozmowy feedbackowej STAGE.
 • Udzielenie pochwały i wyrażenie krytyki – zasady, sposób komunikowania.

 

5. Informacja zwrotna, która rozwija i motywuje
 • Przygotowanie managera do udzielenia informacji zwrotnej o charakterze rozwojowym.
 • Przebieg rozmowy i zakres w zależności od celu:
  • rozmowa na temat realizacji zadań,
  • rozmowa na temat wiedzy i umiejętności pracownika oraz kompetencji,
  • rozmowa na temat postawy pracownika,
  • udzielenie informacji zwrotnej o charakterze rozwojowym.
 • Identyfikacja obszarów rozwojowych podczas rozmowy, w tym potencjału managerskiego.
 • Konstruowanie planów i aktywności rozwojowych dla pracownika.
 • Narzędzia coachingowe wspierające rozmowy rozwojowe z pracownikiem.
 • Dopasowanie rozmowy do pracownika i jego potrzeb.
 • Jak skutecznie zarządzać zidentyfikowanym potencjałem pracownika. Rola stylu zarządzania w zależności od osiąganej efektywności pracownika (pracownik nie osiągający oczekiwanych efektów, pracowników spełniający oczekiwania, jednostki wybitne).

 

6. Trudne rozmowy z pracownikami
 • Techniki radzenia sobie z obiekcjami rozmówcy – pracownika podczas rozmowy.
 • Techniki radzenia sobie w sytuacji trudnej, bądź konfliktowej z pracownikiem.
 • Informacja zwrotna w różnych okolicznościach:
 • Rozmowa o słabych wynikach osiąganych przez pracownika.
 • Pracownicy, jako trudni rozmówcy (np. zręczny spryciarz).
 • Inne – istotne trudności wniesione przez uczestników szkolenia.

 

7. Własna Mapa komunikacji

Na zakończenie szkolenia Uczestnicy przygotowują własną Mapę komunikacji, która ma na celu wskazanie przez Uczestników tych elementów w ich stylu komunikacji, o których warto, aby wiedzieli inni. Mapa komunikacji ma także na celu wskazanie przez menedżera tych narzędzi komunikacji i udzielania informacji zwrotnej, które decydują się wdrożyć podczas najbliższego spotkania z pracownikiem. To czas na chwilę refleksji i podjęcie decyzji.

Zobacz również:

Więcej szkoleń

Złóż zapytanie

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę szkolenia. 

Administratorem Państwa danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest firma Urbico Tomasz Urban. Poznaj naszą politykę prywatności