Szkolenie:

First Time Manager

Szkolenie First Time Manager:

przeznaczone jest dla nowo mianowanych menedżerów. Promocja na stanowisko kierownicze oznacza wyróżnienie, docenienie, ale także poczucie odpowiedzialności i chęć sprostania nie znanym wcześniej zadaniom. Rola ta zawiera w sobie aspekty zarządzania, przewodzenia i pociąga odpowiedzialność za rozwój własny i swojego zespołu. Oznacza większy wpływ na to, jak realizowane są cele i jak budowana jest kultura wewnątrz organizacji. Dodatkowo awans na menedżera jest wyzwaniem dla osoby wybranej i dla całego zespołu.

First Time Manager

Zagadnienia, które poruszamy:

Poniższy program jest ramowy i może zostać dostosowany w pełni do Państwa potrzeb.

1. Główne zadania menadżera (First Time Manager)
– Planowanie, komunikowanie się, organizowanie, motywowanie, kontrola, wspieranie, ocenianie
– Priorytetyzacja w zarządzaniu sobą i zespołem
– Dobre nawyki menadżera w ramach głównych zadań

2. First Time Manager, czyli kto?
– Tożsamość menadżera – jak to widzę ja, jak to widzą podlegli pracownicy?
– Budowanie autorytetu menadżera – jak to robić autentycznie?
– Kluczowe pytania młodego menadżera na dobry start
– Budowanie na mocnych stronach swoich i swojego zespołu

3. Zarządzanie ludźmi w zespole.
– Potrzeby pracowników w zależności od ich poziomu rozwoju
– Styl zarządzania w zależności od poziomu rozwoju pracownika
– Indywidualizacja – komunikacja i działania

4. Delegowanie zadań.
– Stawianie celów i wyznaczanie zadań (inspiracja na bazie SMART)
– Jak efektywnie organizować pracę zespołu?
– Delegowanie zadań według macierzy Eisenhowera
– Umiejętna rozmowa delegująca (cel, intencje)
– Strategiczne podejście do zadań i nauka brania odpowiedzialności przez pracowników

5. Motywacja i zaangażowanie pracowników.
– Potrzeby Maslowa i teoria Herzberga
– Rola pytań w pracy menadżera – do siebie samego i do innych
– Indywidualizacja w podejściu do pracowników – co robić, a czego unikać?
– Rozmowa motywująca i angażująca
– Zastosowanie pytań z mocą, które rozwijają pracownika
– Ćwiczenie codziennych i trudnych rozmów z pracownikiem

6. Komunikacja w zespole.
– Style komunikacji – mój a członków mojego zespołu (różnice, które budują)
– Zasady komunikacji w efektywnie działającym zespole
– Trudne rozmowy oraz nauka doceniania (feedback korygujący i afirmujący)
– Dlaczego ocena nie jest oddzielnym punktem, ale znajduje się w module komunikacji? (czyli co robić, aby ocena była lekka, łatwa i przyjemna dla pracownika i szefa?). Zasady, najlepsze praktyki.

7. Zarządzanie sobą i zespołem w zmianie.
– Psychologiczne aspekty zmiany
– Proces zmiany
– Jak przeprowadzić siebie i pracowników przez zmianę?

8. Moja wizja zespołu
– Wartości moje, wartości firmy, wartości pracowników
– Moja wizja zespołu – test windy
– Exposé szefa

9. Sesja pytań i konsultacji na wszystkie pozostałe pytania uczestników.

Zobacz również:

Więcej szkoleń

Złóż zapytanie

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę szkolenia. 

Administratorem Państwa danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest firma Urbico Tomasz Urban. Poznaj naszą politykę prywatności