Szukaj
Close this search box.

Szkolenie:

Skuteczne zarządzanie zespołem

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników zarządzających zespołami, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje w obszarze planowania i delegowania zadań, jak również motywowania, sytuacyjnego stylu przywództwa oraz budowania efektywnych i dobrze współpracujących zespołów.

Zagadnienia, które poruszamy:

Poniższy program jest ramowy i może zostać dostosowany w pełni do Państwa potrzeb.

 1. Budowanie autorytetu w zespole
 • 6 głównych ról menedżera: informowanie, planowanie, motywowanie, kontrolowanie, wspieranie, ocenianie
 • 4 pola inicjatywy menedżerskiej, które decydują o wielkości menedżera
 • Budowanie autorytetu menedżera – w zespole oraz w organizacji. Świadome zarządzanie autorytetem
 • Po czym poznać dobrego lidera / przywódcę?
 • Budowanie własnej wizji roli menedżera. Określenie własnego potencjału w roli menedżera.
 • Opracowanie mapy zespołu: podobieństwa i różnice

 

 1. Budowanie efektywnego zespołu
 • Co to znaczny „efektywny zespół”? Co go cechuje?
 • Co robi lider, aby budować efektywny zespół?
 • Jak lider buduje otwartość i zaufanie w zespole?– praktyczne wskazówki
 • Model 5 dysfunkcji pracy zespołowej Patricka Lencioni
 • Case study – wypracowanie skutecznych zachowań liderów. W ramach tego doświadczenia wypracowanie:
  • 10 zwrotów, które powodują utratę zaufania w zespole
  • 10 zwrotów, które budują zaangażowanie w zespole

 

 1. Wyznaczanie kluczowego celu zespołu
 • Formułowanie kluczowego celu zespołu. Test windy.
 • Jak pozyskać zespół realizacji wspólnego celu? Jak budować zaangażowanie wokół realizacji celów?
 • Jak zakomunikować cel w zespole?
 • Gradacja celów zespołowych. Cele długo- i krótkoterminowe. Czym jest cel, a czym zadanie
 • Analiza SWOT narzędziem pomocnym w definiowaniu celów
 • Kryteria właściwie zdefiniowanego celu (SMART)
 • Narzędzia i podejścia do ustalania priorytetów oraz zarządzania zadaniami
 • Macierz Eisenhower’a
 • Zasada Pareto

 

 1. Zasady skutecznego delegowania zadań w praktyce
 • Co składa się na skuteczne delegowanie. Czym jest delegowanie? Idea empowerment.
 • Proces delegowania krok po kroku – model rozmowy
 • Zasady skutecznej komunikacji w delegowaniu
 • Planowanie i wspieranie realizacji zadań:
 • Partycypacyjne uzgadnianie planu działań: Siła pytań coachingowych
 • Partnerstwo w rozmowie z pracownikiem – podejście wygrana – wygrana
  • Odpowiedzialność w planie działań: rola menedżera i pracownika
  • Polityka „otwartych drzwi” w delegowaniu: Jak dawać wsparcie wzmacniając samodzielność?

 

 1. Style kierowania – czyli sytuacyjne przywództwo K. Blancharda
 • Dopasowywanie zadań do poziomu dojrzałości pracowników, czyli o sytuacyjnym przywództwie K. Blancharda
 • Styl nakazowy
 • Styl perswazyjny
 • Styl partycypacyjny
 • Styl delegujący
 • Doradztwo i motywowanie jako główne aspekty wpierające pracę zespołu
 • Mapa zespołu: jak na ten moment widzę mój moich pracowników i ich dojrzałość do realizacji powierzonych zadań?
 • Action plan – wnioski i co należy zmienić?

 

 1. Rozmowy z pracownikami
 • Rozmowa monitorująca
 • Model rozmowy monitorującej realizację powierzonych celów
 • powiązanie rozmowy monitorującej z typem osobowości pracownika oraz dojrzałością pracownika
 • Kontrola i wsparcie – czym jest, czym się różni?
 • Korzyści wynikające z feedbacku i oceny dla menedżera, pracownika i organizacji
  • Prowadzenie rozmowy oceniającej, główne cele i zasady, którymi należy się kierować realizując ocenę
  • Pochwała i reprymenda
  • Udzielanie informacji zwrotnej z wykorzystaniem techniki FUKO
  • Przykładowy model rozmowy oceniającej STAGE

 

 1. Motywowanie pracowników
 • Co motywuje pracowników poza finansami? – lista motywatorów pozafinansowych
 • Jak wzbudzać w pracownikach motywację wewnętrzną i zaangażowanie?
 • Po czym rozpoznać spadek motywacji u pracownika i jak interweniować?

 

 1. Motywujący i rozwojowy styl rozmowy – czyli narzędzia coachingowe w pracy menedżera
 • GROW – model rozmowy coachingowej i jego zastosowanie
  • Co decyduje o sile tego narzędzia w pracy menedżera
  • Bank pytań coachingowych – ćwiczenie i rozwijanie umiejętności związanych z aktywnym słuchaniem i zadawaniem pytań
  • Kluczowe kwestie dla coachingowego stylu zarządzania

 

 1. Trening

Szkolenie zakłada realizację scenek, casów, które umożliwią uczestnikom ćwiczenie w praktyce poznawanych narzędzi z obszaru zarządzania zespołem.

 

 1. Własny plan rozwoju

Każdy z uczestników określa swój plan rozwoju, czyli na jakich kolejnych krokach rozwojowych chce się skupić w dalszym planowaniu własnego rozwoju menedżerskiego – koncentracja głównie na działaniach on the job.

Zobacz również:

Więcej szkoleń

Złóż zapytanie

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę szkolenia. 

Administratorem Państwa danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest firma Urbico Tomasz Urban. Poznaj naszą politykę prywatności