Szukaj
Close this search box.

Szkolenie:

Skuteczny onboarding pracowniczy

Szkolenie dedykowane jest dla działu HR oraz menedżerów odpowiedzialnych za proces wdrożenia nowych pracowników do organizacji. Warto wiedzieć, że:

 • w ciągu pierwszych 45 dni od zatrudnienia z pracy rezygnuje  ponad 20% pracowników, a ponad 50% odchodzi w trakcie pierwszych czterech miesięcy,
 • 91% pracowników pozostaje w firmie dłużej, jeśli w początkowym okresie zatrudnienia przeprowadzony zostanie onboarding (źródło: Aberdeen Group),
 • firmy z programami onboardingowymi cieszą się o 50% większą efektywnością nowych pracowników,
 • pracownicy firm z profesjonalnymi programami onboardingowymi o 34% szybciej adaptują się do nowego środowiska pracy.

Zagadnienia, które poruszamy:

Poniższy program jest ramowy i może zostać dostosowany w pełni do Państwa potrzeb.

Onboarding – kilka słów o wdrożeniu nowego pracownika

 • Induction day, a onboarding.
 • Główne cele procesu wdrożenia.
 • Kluczowe elementy wdrożenia:
  • procedury,
  • zadania i cele,
  • kultura,
  • relacje
 • Korzyści wynikające ze stosowania procesu wdrożenia w organizacji.
 • Jeden krok do tyłu – onboarding zaczyna się już podczas rekrutacji.

 

Rola bezpośredniego przełożonego w procesie wdrożenia

 • Zakres odpowiedzialności.
 • Niezbędne umiejętności istotne w procesie wdrożenia.
 • Sytuacyjny styl przywództwa, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia dojrzałości pracownika, jako elementu decydującego o doborze stylu zarządzania.

 

Narzędzia menedżera wykorzystywane podczas wdrożenia nowych pracowników

 • Znaczenie pierwszej rozmowy wprowadzającej (główny cel, zakres rozmowy).
 • Instruktarz – czym jest, jak go realizować?
 • Jak stawiać cele zadaniowe oraz rozwojowe? – zastosowanie formuły SMART (ER).
 • Prowadzenie rozmów planistycznych z pracownikiem.
 • Jak monitorować realizację postawionych zadań?
 • Prowadzenie rozmów monitorujących z pracownikiem – w tym udzielanie informacji zwrotnej.
 • Jak dokonać oceny i podsumowania realizacji zadań w procesie wdrożenia?
 • Prowadzenie rozmów rozliczających.

 

Konstruowanie programu wdrożeniowego

 • Główne obszary merytoryczne istotne podczas onboardingu – stworzenie mapy obszarów.
 • Oczekiwane efekty programu wdrożeniowego (np. przejrzystość ról, poczucie własnej skuteczności, adaptacja społeczna, znajomość kultury organizacyjnej).
 • Jakie narzędzia komunikacji, przekazywania wiedzy, czy umiejętności można zastosować? Połączenie narzędzi z obszarami merytorycznymi.
 • Kogo zaangażować w proces onboardingu?
 • Komunikacja w organizacji (komunikacja w zespole, itp.).
 • Punkty krytyczne w procesie wdrożenia – analiza ryzyk.
 • Badanie efektywności programów wdrożeniowych. Feedback od uczestników.

 

Kształt procesu wdrożenia – jako podsumowanie warsztatu

 • Wypracowanie modelowego procesu wdrożenia dla organizacji, który uwzględnia, np.
  • Działania poprzedzające przyjście nowego pracownika,
  • Komunikację w zespole,
  • Induction day,
  • Cele i zadania dla nowego pracownika,
  • Czas trwania,
  • Kluczowych aktorów – ich rolę, zakres odpowiedzialności.

Zobacz również:

Więcej szkoleń

Złóż zapytanie

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę szkolenia. 

Administratorem Państwa danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest firma Urbico Tomasz Urban. Poznaj naszą politykę prywatności