Szukaj
Close this search box.

Szkolenie:

Zarządzanie sobą w czasie i zasada Zero Inbox

Termin szkolenia otwartego: 4-5 grudnia 2023 – Warszawa

Prawie wszyscy mamy problem z organizacją swojej pracy. W obliczu rosnącej liczby zadań, nieustających deadline-ów i asap-ów, żyjemy w permanentnym braku czasu. Efektywność pracy jest kluczem do produktywnego wykorzystania przez pracowników dostępnych zasobów i możliwości. Udział w tym szkoleniu pozwoli uświadomić uczestnikom potrzeby związane z poprawą wydajności. Pozwoli zidentyfikować nieskuteczne nawyki oraz ograniczenia, które wpływają na efektywność. W trakcie szkolenia podejmiemy tematy od zarządzania skrzynką pocztową poprzez codzienny plan zadań, aż po organizację i prowadzenie spotkań. Uczestnik zostanie wyposażony w niezbędne narzędzia wspierające proces zmiany oraz pozna asertywne metody wywierania wpływu na osoby, które chcą zakłócić nasz plan dnia.

Zagadnienia, które poruszamy:

Poniższy program jest ramowy i może zostać dostosowany w pełni do Państwa potrzeb.

Wprowadzenie do zagadnienia efektywności osobistej
 • Wyznaczenie własnych celów szkoleniowych
 • Fakty i mity dotyczące pracy nie tylko biurowej – przyczyny tracenia czasu
 • Prawo wymuszonej wydajności i presja terminów

 

Moduł otwierający ma na celu zmotywowanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu. Uczestnicy definiują i zapisują indywidualne cele i potrzeby związane z poprawą efektywności własnej pracy, które zostaną zweryfikowane na zakończenie szkolenia.

 

Analiza efektywności osobistej
 • Zdefiniowanie własnych nawyków oraz głównych ograniczeń wpływających na skuteczność działania
 • Pochłaniacze czasu – określenie problemów i najczęstszych przyczyn marnowania czasu
 • Metody unikania marnotrawienia czasu
 • Wydajność i usprawnianie koncentracji – indywidualna krzywa wydajności
 • Prokrastynacja – sposoby radzenia sobie z odkładaniem zadań na ostatnią chwilę

 

W trakcie tego modułu uczestnicy definiują własne nieskuteczne nawyki oraz ograniczenia, które wpływają na efektywność ich działań oraz dobierają praktyczne narzędzia wspierające proces zmiany. Uczestnicy zapisują swoje wnioski i zobowiązania aby móc do nich skutecznie wracać i pracować nad zmianą nawyków i zachowań po zakończeniu szkolenia.

 

Organizacja miejsca pracy
 • odpowiednie przygotowanie przed rozpoczęciem pracy
 • zasady i narzędzia usprawniające organizację miejsca pracy
 • zasady organizacji i archiwizacji dokumentacji papierowej

 

W tym module uczestnicy poznają metody i narzędzia wspierające optymalizację miejsca pracy oraz zarządzanie dokumentacją papierową. Ćwiczenie dedykowane do tego modułu pokazuje uczestnikom wagę odpowiedniego przygotowania oraz utrzymania porządku w miejscu pracy.

 

Reguły całościowej realizacji zadań – metoda Getting Things Done
 • Gromadzenie – Analizowanie – Porządkowanie – Przeglądanie – Realizacja
 • Czysty umysł – większa efektywność
 • Zasada 2 minut ułatwiająca regularne zarządzanie zadaniami
 • Selekcja zadań
 • Technika grupowania zadań, pozwalająca znacznie zwiększyć efektywność wykonywania codziennych obowiązków

 

Podczas tego modułu uczestnicy poznają zasady efektywnej organizacji pracy, pozwalające zaoszczędzić czas przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności, kontroli spływających spraw, poczucia bezpieczeństwa i sprawczości.

 

Zarządzanie dokumentami elektronicznymi i pocztą e-mail
 • Zasady archiwizacji oraz tworzenia katalogów na dyskach komputera, dyskach wspólnych i projektowych, poczcie e-mail
 • Zasada Inbox Zero
 • Zasady tworzenia e-maili
 • Narzędzia Microsoft Outlook wspierające efektywne zarządzanie e-mailami – optymalizacja procesu

 

Ten moduł opiera się głównie na praktycznym zarządzaniu dokumentami elektronicznymi oraz pocztą e-mail. Uczestnicy na własnych komputerach przenośnych poznają i sprawdzają zasady tworzenia katalogów oraz najbardziej efektywne i ułatwiające pracę ustawienia w skrzynce mailowej MS Outlook. Dzięki temu po zakończeniu szkolenia mogą od razu korzystać z wprowadzonych usprawnień.

 

Asertywność, czyli jak radzić sobie z „wrzutkami”
 • Indywidualna mapa asertywnych zachowań
 • Jak asertywnie komunikować się ze współpracownikami – nierealne żądania, obrona przed manipulacją i agresją
 • Asertywna odmowa – sposoby na powiedzenie „nie” bez poczucia winy

 

W trakcie modułu uczestnicy identyfikują swoje zachowania w pracy i poznają zasady i techniki wspierające ich postawy asertywne. Wprowadzenie zmian w komunikacji pomiędzy pracownikami (w tym również na linii szef – pracownik) usprawnia proces pracy, minimalizuje stres i buduje relacje oparte na szacunku i zaufaniu.

 

Dziedziny kluczowe – obszary odpowiedzialności zawodowej
 • Analiza zadań uczestników pod kątem ustalania priorytetów i efektywnego planowania
 • Samoocena mocnych i słabych punktów w dziedzinach kluczowych
 • Indywidualna ocena alokacji czasu

 

W tym module uczestnicy określą własne obszary odpowiedzialności zawodowej, przeanalizują, które z zakresów ich zadań są kluczowe dla osiągania najlepszych rezultatów dla firmy oraz którym obszarom powinni poświęcić określoną ilość czasu i uwagi. Ćwiczenia są przeprowadzane na rzeczywistych zadaniach uczestników, dzięki czemu uzyskują oni konkretną informację dotyczącą oceny ich bieżących zadań.

 

Ustalanie priorytetów – doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji
 • Zasada Pareto 80/20 i Prawo Parkinsona w praktyce
 • Metoda ABCDE
 • Prawo 3 zadań
 • Matryca Eisenhowera – wprowadzenie do efektywnego planowania zadań
 • Technika NOT-TO-DO LIST: jak zwiększyć efektywne wykorzystanie czasu poprzez skończenie z działaniami nieproduktywnymi

 

Moduł stanowi praktyczne wprowadzenie do planowania zadań i ma na celu wypracowanie skutecznych nawyków ułatwiających podejmowanie decyzji co do wagi i kolejności realizacji zadań. Uczestnicy analizują własne bieżące zadania i przypisują im priorytety.

 

Planowanie działań krótko i długoterminowych
 • Zasady planowania i tworzenia harmonogramów działań
 • Cele tygodniowe, miesięczne, kwartalne i roczne
 • Checklista – praktyczne narzędzie do usprawniania pracy i minimalizowania błędów
 • Zasada Jedna Rzecz Naraz, czyli rzecz o koncentracji
 • Błędy w planowaniu

 

Na bazie rzeczywistych celów w trakcie ćwiczeń uczestnicy poznają i wypracowują praktyczne narzędzia planowania zadań i tworzenia harmonogramów,  a także sposoby utrzymania koncentracji, niezbędnej do kończenia rozpoczętego zadania i minimalizowania błędów.

 

Jak organizować swój kalendarz w sposób proaktywny
 • Efektywne planowanie dnia
 • Zasady planowania zadań głównych, rutynowych i nieprzewidzianych
 • Zainwestuj czas by zyskać czas
 • Listy zadań a planowanie zadań
 • Usprawnienie korzystania z kalendarza przy wykorzystaniu narzędzi Microsoft Outlook

 

Moduł koncentruje się głównie na przedstawieniu zasad proaktywnego wykorzystania kalendarza elektronicznego MS Outlook. Zadaniem uczestników jest dostosowanie do własnych potrzeb możliwych opcji kalendarza oraz praktyczne przetestowanie ich zastosowania. Uczestnicy wykorzystują własne komputery przenośne, dzięki czemu po zakończeniu szkolenia mają gotowy kalendarz dostosowany do aktualnych potrzeb wraz z zaplanowanymi zadaniami na najbliższy czas.

 

Delegowanie – eliminacja zadań zbędnych
 • Jak skutecznie delegować zadania
 • Problemy z delegowaniem i propozycje rozwiązań
 • Narzędzia Microsoft Outlook wspierające zlecanie zadań oraz ich kontrolowanie na każdym z etapów realizacji

 

W trakcie tego modułu uczestnicy poznają zasady delegowania zadań na różnych poziomach oraz poznają i dostosowują do własnych potrzeb narzędzia MS Outlook. Wszystkie ćwiczenia odbywają się na komputerach przenośnych uczestników.

 

Efektywne prowadzenie spotkań
 • Profesjonalne przygotowanie do spotkania
 • Informacja dla uczestników spotkania
 • Narzędzia wspierające efektywną organizację i przebieg spotkania

 

Uczestnicy szkolenia wypracowują najbardziej produktywne zasady planowania, organizowania i prowadzenia spotkań dostosowane do warunków i kultury organizacyjnej własnej firmy.

Zobacz również:

Więcej szkoleń

Złóż zapytanie

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę szkolenia. 

Administratorem Państwa danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest firma Urbico Tomasz Urban. Poznaj naszą politykę prywatności