Szukaj
Close this search box.

Szkolenie:

Daily Management i cykl PDCA

Daily management to systematyczne podejście do zarządzania codziennymi operacjami i procesami w organizacji. Celem jest zapewnienie, że codzienne operacje są wykonywane w sposób skuteczny i efektywny, aby osiągnąć cele organizacyjne. Daily management obejmuje takie elementy, jak nadzór nad procesami, monitorowanie wydajności, identyfikowanie problemów i podejmowanie działań naprawczych.

PDCA to skrót od Plan-Do-Check-Act, czyli cyklu kontroli jakości. Jest to metoda zarządzania, która składa się z czterech etapów:

 • Plan (Planuj) – określenie celów, ustalenie procesów i procedur oraz wybór metod monitorowania wydajności.
 • Do (Wykonaj) – implementacja planu, wykonanie procesów i procedur, oraz zbieranie danych dotyczących wydajności.
 • Check (Sprawdź) – analiza zebranych danych, porównanie ich z ustalonymi celami i ocena osiągniętych wyników.
 • Act (Działaj) – podejmowanie działań naprawczych w celu usunięcia problemów i poprawy wydajności.

Cykl PDCA jest stosowany w celu poprawy procesów i usprawnienia działalności organizacji, poprzez systematyczne analizowanie wyników i podejmowanie działań naprawczych. Jest to ważna metoda zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia w organizacji.

Zagadnienia, które poruszamy:

Poniższy program jest ramowy i może zostać dostosowany w pełni do Państwa potrzeb.

Część integracyjna dla uczestników

 • Uczestnicy wezmą udział w krótkiej grze zapoznawczo-integracyjnej

Wstęp do Daily Management

 • Jak łączy się z Hoshin-Kanri.
 • Dlaczego przydaje się: rozwiązywanie problemów – Problem Solving
 • Kairyo- ciągłe doskonalenie i wdrażanie małych usprawnień, Standaryzacji oraz Yokoten.
 • Cykl PDCA w Daily Management.

Daily Management a Agile

 • Wskazanie podobieństw Lean i Agile.
 • Dobre praktyki Agile tj. Kanban
 • Board a także przeprowadzania eksperymentów.

Wprowadzenie do gry symulacyjnej ,,Best Daily Meeting’’

 • Omówienie zadań do realizacji oraz sposobu organizacji zajęć.
 • Przekazanie wytycznych do 1. rundy.

Runda 1. Projektowanie tablicy Daily i ewaluacja

 • Tablica Daily posłuży jako agenda do poprowadzenia spotkania z zespołem, stanowi wizualną pomoc a także drogowskaz do poprowadzenia spotkania wg. cyklu PDCA.
 • Uczestnicy w mini grupach będą projektować makietę tablicę wg. scenariusza i materiałów case-study.
 • Po ukończeniu pierwszych prototypów tablicy odbędzie się cross-ewaluacja pomiędzy uczestnikami, dzięki której grupy będą mogły udoskonalić tablicę Daily Management przed kolejną rundą.

Dobre praktyki angażujących spotkań Daily

 • Jak angażować uczestników spotkań daily do ciągłego doskonalenia.
 • Jak zadawać pytania.
 • Wybrane postawy Servant Lidera, moderatora spotkań Daily:
 • wspierający w rozwiązywaniu problemów
 • angażujący
 • wskazujący priorytety

Omówienie kolejnego zadania i rundy w ,,Best Daily Meeting’’

 • Przekazanie celu kolejnej rundy.
 • Przygotowania uczestników.

Runda 2 Poprowadzenie angażującego spotkania Daily

 • Prezentacje 10-15 min spotkań zespołów wraz z ewaluacją uczestników oraz trenera
 • Omówienie kolejnego zadania i rundy w ,,Best Daily Meeting’’
 • Przekazanie celu kolejnej rundy. Przygotowania uczestników.

Runda 3 Rozwiązywanie problemów i dzielenie się praktykami

 • Ostatnia runda. Tym razem w mini grupach zespoły będą miały do zrealizowania 2 zadania.

1) Użycie narzędzia x 5 why dla wybranego problemu zdiagnozowanego podczas spotkania

2) Podzielenie się dobrą praktyką lub stworzonym standardem pracy.

 • Podsumowanie warsztatów
 • Lessons learned. Propozycje aktywności dla uczestników, dzięki którym będą doskonalić warsztat moderatora spotkań Daily

Zobacz również:

Więcej szkoleń

Złóż zapytanie

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę szkolenia. 

Administratorem Państwa danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest firma Urbico Tomasz Urban. Poznaj naszą politykę prywatności